SDH

   Sbor dobrovolných hasičů obce Petkovy

      Ičo: 62452282

       Eč:  3207085

 

 

         Starosta   Fuková Božena

Mistostarosta   Janus Zdeněk

             Velitel    Fuka Martin

         Jednatel    Rychtrová Marie

         Pokladní    Tůmová Markéta

             Revize    Fuka Jaroslav, Pokorný Ladislav, Šlemrová Miloslava